A ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Günlük hayatta kullanılan en yaygın İngilizce kelimeleri öğrenmek tüm İngilizce öğrenenlerin tamamlaması gereken ilk adımlardan biridir. Bu yazımızda A harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeleri Türkçe anlamları ile birlikte sıralayacağız. Hello7 içerisinde de bu kelimelerin birçoğuna yer verdik.

abandon – terk etmek, bırakmak
ability – hüner, beceri, kabiliyet
about – hakkında, takriben, aşağı yukarı, üzere
above – üstünde, üzerine
abroad – yurtdışında, yurtdışı
absence – bulunmama, yokluk
absolute – mutlak, salt, kesin
absolutely – mutlaka, kesinlikle
abuse – suistimal etmek, kötüye kullanmak
accept – kabul etmek
access – giriş, erişim, erişmek
accident – kaza
accompany – eşlik etmek
accomplish – başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak
account – hesap
accurate – kesin, doğru
accuse – suçlamak, itham etmek
achieve – elde etmek, başarmak
achievement – başarı, edinim
acknowledge – kabul etmek, kabullenmek
acquire – edinmek, elde etmek
across – karşıya, boydan boya geçmek
act – davranmak, hareket etmek, eylem
action – aksiyon, eylem
active – etkin, faal
activity – faaliyet, etkinlik, aktivite
actual – gerçek, fiili
actually – fiilen, aslında
adapt – uymak, uyarlamak, adapte olmak
add – eklemek, ilave etmek
addition – ilave, ek
additional – ilave, ek
adequate – yeterli, münasip
adjust – ayarlamak
adjustment – ayarlama, ayar
administration – idare, yönetim
administrator – idareci, yönetici
admire – hayran olmak, beğenmek
admission – kabul, itiraf
admit – kabul etmek, itiraf etmek
adolescent – ergen
adopt – evlat edinmek, benimsemek
adult – yetişkin
advance – ilerlemek, avans, geliştirmek
advanced – ileri, gelişkin
advantage – avantaj, fayda
adventure – macera, serüven
advertising – reklamcılık, reklam
advice – tavsiye, nasihat
advise – nasihat etmek, öğütlemek
adviser – müşavir, danışman
advocate – avukat, müdafaa etmek
affect – etkilemek
afford – parası yetmek
afraid – korkmuş, ürkmüş
after – sonra
afternoon – öğleden sonra
again – tekrar, yeniden
against – karşı, aykırı
age – yaş, çağ
agency – ajans, acente
agenda – gündem, ajanda
agent – ajan, temsilci
aggressive – kavgacı, agresif
ago – evvel, önce
agree – aynı fikirde olmak, anlaşmak, katılmak

agreement – anlaşma, mutbakat
agriculture – tarım, ziraat
ahead – ileride, ileri
aid – yardım etmek, yardım
aim – amaçlamak, amaç, hedef
air – hava
aircraft – uçak, hava taşıtı
airline – havayolu
airport – havalimanı
alcohol – alkol
alive – canlı
all – tüm, hepsi
alliance – antlaşma, ittifak
allow – izin vermek
ally – müttefik
almost – hemen hemen, neredeyse
alone – yalnız
along – boyunca
already – zaten, halihazırda
also – ayrıca
alternative – alternatif
although – rağmen
always – her zaman, daima
amazing – şaşırtıcı
among – arasında, arasına
amount – meblağ, tutar
analysis – analiz, tahlil
analyst – analist, çözümleyici
analyze – analiz etmek, incelemek
ancient – antik
and – ve
anger – öfke, hiddet
angle – açı
angry – kızgın, sinirli
animal – hayvan
anniversary – yıldönümü
announce – duyurmak, anons etmek
annual – senelik, yıllık
another – öbür, başka
answer – cevap
anticipate – beklemek, ummak
anxiety – endişe, kaygı
anybody – kimse, hiç kimse
anymore – artık
anyone – hiç kimse, kimse
anything – hiçbir şey
anyway – neyse, her neyse
anywhere – her yer, herhangi bir yer
apart – ayrı
apartment – daire
apparent – görünür, aşikar
apparently – belli ki, anlaşılan, görünüşte
appeal – başvurmak, temyiz, cazibe
appear – belli olmak, görünmek
appearance – görünüş
apple – elma
application – başvuru, uygulama
apply – başvurmak, uygulamak
appoint – atamak
appointment – randevu, atama, tayin
appreciate – değerini artırmak, beğenmek
approach – yanaşmak, yaklaşım
appropriate – el koymak, münasip, uygun
approval – tasvip, onay
approve – kabul etmek, beğenmek, onaylamak
approximately – takriben, aşağı yukarı
architect – mimar
area – alan, bölge
argue – tartışmak
argument – argüman, sav
arm – kol
armed – ateşli, silahlı
army – ordu
around – sularında, etrafında, çevresinde
arrange – ayarlamak, düzenlemek
arrangement – düzenleme, ayarlama
arrest – tutuklamak
arrival – gelme, geliş, varış
arrive – varmak, ulaşmak
art – sanat
article – makale
aside – bertaraf, ayrı
ask – sormak, istemek
asleep – uyuyan, uyuşuk
aspect – hal, görünüş, yön
assault – saldırmak, saldırı
assert – ileri sürmek, iddia etmek
assess – değer biçmek
assessment – değerlendirme
asset – varlık
assign – atamak, tahsis etmek
assignment – atama, görevlendirme
assist – yardım etmek
assistance – yardım
assistant – yardımcı, asistan
associate – birleştirmek, ilişkilendirmek
association – birlik, dernek
assume – farzetmek, varsaymak
assumption – farzetme, varsayım
assure – garanti etmek
atmosphere – atmosfer
attach – eklemek, iliştirmek
attack – saldırmak, saldırı
attempt – girişimde bulunmak
attend – katılmak
attention – ilgi, özen, dikkat
attitude – tavır, tutum
attorney – avukat
attract – cezbetmek
attractive – çekici, cazibeli
attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak
audience – kitle, izleyici, seyirci
author – yazar
authority – otorite, yetki
available – müsait, mevcut, uygun
average – ortalama
avoid – kaçınmak, önlemek
award – ödül
aware – farkında, haberdar
awareness – farkındalık, farkında olma
away – uzak, uzakta
awful – berbat, rezil

B harfi ile başlayan en yaygın İngilizce kelimeler yazımıza devam etmek için tıklayın.

ingilizce kelimeler
ingilizce kelime seviye tespit testi

Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek ve kendinizi ifade etmek istiyorsanız öncelikle yeterli sayıda İngilizce kelime ezberlemiş olmanız gerekiyor. Dil bilgisi kurallarını biliyor olsanız dahi hızla ilerleyen bir konuşma içinde kullanacağınız kelimeleri kolayca hatırlamalısınız.

Seviyemize göre hepimizin öğrenmesi gereken yeni kelime sayısı farklıdır. Ancak uzmanlara göre normal bir insan günde 5 ila 10 kelimeyi ezberleme kapasitesine sahiptir.

Hello7 ile en başarılı öğrenme tekniğini (Bağdaştırma Metodu) kullanarak her gün 7 yeni İngilizce kelime ezberleyip maksimum 6 ayda istediğiniz seviyeye ulaşabilirsiniz. Seviyenize göre seçilen kelimeleri öğrenip zaten bildiğiniz ya da işinize çok da yaramayacak kelimeleri atlayabilirsiniz. İngilizce kelime problemini çözmeye hazırsanız buradan başlayabilirsiniz.

Şimdiden başarılar ve iyi eğlenceler!

En iyi İngilizce öğrenme yöntemi DENE
ingilizce meslekler