İngilizce Aylar, Mevsimler ve Haftanın Günleri

Özellikle ay ve gün isimleri günlük İngilizce’de bolca kullanılır. İngilizce öğrenen bir kişi ay ve gün isimlerini kesinlikle ezberlemelidir. İngilizcedeki bazı ay isimleri Türkçe karşılıkları ile benzerlik gösteriyor. Bu yüzden ezberlemek çok da zor değil. Gün isimlerini ise birkaç tekrardan sonra kolayca ezberleyebilirsiniz. Yazımızda bazı örnek cümlelere de yer vereceğiz. İngilizce ay, gün ve mevsimleri ezberlemenize yardımcı olacaktır.

İngilizce Aylar ve Türkçe Anlamları

İngilizce Günler Türkçe Günler Türkçe Okunuşları
January Ocak Ce-nu-e-ri
February Şubat Feb-ru-e-ri
March Mart Març
April Nisan Ep-rıl
May Mayıs Mey
June Haziran Cun
July Temmuz Cu-lay
August Ağustos Ou-gıst
September Eylül Sep-tem-bır
October Ekim Oc-to-bır
November Kasım No-vem-bır
December Aralık Di-sem-bır

İngilizce ay adlarını kullanarak birkaç örnek cümle kuralım.

January is the first month of the year. – Ocak, yılın ilk ayıdır.

February 14th is Valentine’s Day. – Şubat ayının 14’ü Sevgililer Günü’dür.

The new bridge will have been completed by March. – Yeni köprü Mart ayına kadar tamamlanmış olacak.

You must return the book by the end of April. – Kitabı Nisan sonuna kadar iade etmelisin.

İngilizce Günler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Aylar Türkçe Aylar Türkçe Okunuşları
Monday Pazartesi Man-dey
Tuesday Salı Tuuz-dey
Wednesday Çarşamba Wenz-dey
Thursday Perşembe Törz-dey
Friday Cuma Fıray-dey
Saturday Cumartesi Satır-dey
Sunday Pazar San-dey

ingilizce kelimeler
ingilizce kelime seviye tespit testi

Şimdi de İngilizce gün adlarını kullanarak birkaç örnek cümle kuralım.

I saw you with Tom last Monday. – Geçen Pazartesi seni Tom ile birlikte gördüm.

She has been sick since last Wednesday. – Geçtiğimiz Çarşamba gününden beri hastaydı.

I think I’m going to be busy on Friday. – Sanırım Cuma günü meşgul olacağım.

We must finish everything before Tuesday morning. – Her şeyi Salı sabahından önce bitirmiş olmalıyız.

I will be here from Monday to Thursday. – Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar burada olacağım.

Tuesday (Salı) ve Thursday (Perşembe) kelimeleri İngilizceyi yeni öğrenenler tarafından sıkça birbirine karıştırılır. Kısa olan (Tuesday) önce gelir mantığı ile ezberlemeyi kolaylaştırabiliriz.

İngilizce Mevsimler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Mevsimler Türkçe Mevsimler Türkçe Okunuşları
Fall (Autumn) Sonbahar Fol (Av-tumn)
Winter Kış Vin-tır
Spring İlkbahar Sip-ring
Summer Yaz Sa-mır

Son olarak İngilizce mevsim adları ile örnek cümlelerimizi kuralım.

We were in Berlin last summer. – Geçen yaz Berlin’deydik.

In the autumn, leaves fall from trees. – Sonbaharda yapraklar ağaçlardan düşerler.

Winter is coming. – Kış geliyor.

Spring is my favorite season. – İlkbahar benim en sevdiğim mevsimdir.

İngilizce Aylar Şarkısı

Umarız bu yazımız İngilizce aylar, mevsimler ve günleri ezberlemek isteyenlere faydalı olur.

Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek ve kendinizi ifade etmek istiyorsanız öncelikle yeterli sayıda İngilizce kelime ezberlemiş olmanız gerekiyor. Dil bilgisi kurallarını biliyor olsanız dahi hızla ilerleyen bir konuşma içinde kullanacağınız kelimeleri kolayca hatırlamalısınız.

Seviyemize göre hepimizin öğrenmesi gereken yeni kelime sayısı farklıdır. Ancak uzmanlara göre normal bir insan günde 5 ila 10 kelimeyi ezberleme kapasitesine sahiptir.

Hello7 ile en başarılı öğrenme tekniğini (Bağdaştırma Metodu) kullanarak her gün 7 yeni İngilizce kelime ezberleyip maksimum 6 ayda istediğiniz seviyeye ulaşabilirsiniz. Seviyenize göre seçilen kelimeleri öğrenip zaten bildiğiniz ya da işinize çok da yaramayacak kelimeleri atlayabilirsiniz. İngilizce kelime problemini çözmeye hazırsanız buradan başlayabilirsiniz.

Şimdiden başarılar ve iyi eğlenceler!

En iyi İngilizce öğrenme yöntemi DENE